Les 7: 9 december 2023

  • Inhoud van de les:
    • Motivatie
    • Overhoring ayah 177 – 182
    • Ayah 183 t/m 187 de helft