Les 8: 23 december 2023

  • Inhoud van de les:
    • Motivatie
    • Overhoring ayah 183 – 187 de helft
    • Ayah 187 vanaf de helft t/m 191