Les 9: 30 december 2023

  • Inhoud van de les:
    • Motivatie
    • Overhoring ayah 187 vanaf de helft t/m 191
    • Tajwid & recitatie ayah 192 – 197