Module 3

  • De regelgevingen van de Nun en de Mim met een Shaddah

 

  • De regelgevingen van de klinkerloze Mim (Mim Sakinah): idgham, ikhfaa' en izhar

 

  • De voornaamste fouten die zich kunnen voordoen bij het uitspreken van de klinkerloze Mim

 

  • De regelgevingen van de klinkerloze Nun en al- Tanwin

 

  • De eerste regelgeving hiervan: al-Izhar