Module 4

In deze module zal je dieper ingaan in het onderwerp van Makharij al-Huruf, de articulatiepunten van de letters. Iedere letter zal afzonderlijk behandeld worden. Daarnaast leer je over de ghunnah als letter.

LEERSTELLINGEN VAN MODULE 4:

  • De articulatiepunten van de letters nun, ra, ta, dal, ta, sad, sin, zay, za, dhal, tha, fa, de niet- verlengende waw, ba, mim
  • De ghunnah als een letter