Module 6

LEERSTELLINGEN VAN MODULE 6

  • Al-Isti'la' (verhoging), al-Istifal (verlaging), al- Tafkhim (verdikking) en al-Tarqiq (verdunning)
  • De regel van de letter alif, lam en ra.