qira’at

De Qira’at: verschillende recitatiestijlen Wat veel mensen niet weten is dat de Qur’an is verschillende recitatiestijlen (qiraa’aat) is geopenbaard. Ja, inderdaad. De Qur’an is op verschillende manieren tot ons gekomen. 
read more