Opdracht les 3

Doe de volgende opdrachten vòòr les 4:

1. Oefen de ghunnah (neusklank) bij al-idghaam en al-ikhfaa’. Let bij al-Ikhfaa’ op de dikke en dunne neusklanken! Ayah 5 uit Surah at-Tahriem is een goede oefening.

2. In deze video beschrijft dr. Ayman Suwayd zijn bevindingen over de ‘opening’ tijdens het reciteren bij al-iqlaab. Oefen deze zonder opening. Oefening: ayah 33 uit Surah al-Baqarah (2)