Opdracht module 1

Opdracht

Lees 3 kleine suwar die je al uit je hoofd kent vanuit de mushaf en let bewust op of je enkele veelvoorkomende fouten die we hebben behandeld tijdens de les kunt herkennen wanneer die zouden kunnen voor komen.