Opdracht module 7

Neem de stof van alle modules van niveau 2 goed door ter voorbereiding van de toets van komende zaterdag.