Reflectie opdracht

 Ongetwijfeld maak jij nu een beproeving mee of zal jij een beproeving mee maken binnenkort.
 Kijk naar jouw eerste reactie als je het nieuws krijgt of als iets jou overkomt. Hoe reageer je?
 Neem dit onder de loep en probeer te ‘oefenen’ hoe je reageert als je een beproeving meemaakt.