Reflectie opdracht

 Reflecteer over het feit dat:
 Allah in staat is om alles te veranderen in jouw leven in 1 ogenblik. Niets is moeilijk of onmogelijk.
 Wat kan jij doen om hier een sabab in te zijn?
 En tot waar kan jij iets doen?